Jonkerbosplein 52, 6534 AB Nijmegen

HUISREGELS

De huisregels van Solid1Dent te Nijmegen

Solid1Dent
Volg ons op social media
OPENINGSTIJDEN
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
09:00 - 17:30 uur
09:00 - 17:30 uur
09:00 - 17:30 uur
09:00 - 17:30 uur
09:00 - 17:30 uur
Gesloten
Gesloten

De ervaring heeft geleerd dat wij onze zorgkwaliteit uitsluitend kunnen waarborgen als er sprake is van goede communicatie en onderling vertrouwen. Om u van de beste zorg te kunnen voorzien, verwachten wij ook een aantal zaken van u als patiënt.

WIJZIGINGEN DOORGEVEN AAN SOLID1DENT

Wij verzoeken u wijzigingen van uw gegevens, zoals adres, telefoonnummer en verzekering tijdig aan ons door te geven. Dit kan telefonisch of per e-mail. Zijn er veranderingen betreffende uw gezondheid of gebruikt u intussen medicatie, dan dient u dit aan Solid1Dent door te geven.

HET AFZEGGEN VAN AFSPRAKEN BIJ SOLID1DENT

Als u een afspraak wilt annuleren, horen wij dit graag zo spoedig mogelijk. Een afspraak dient minimaal 48 uur van te voren afgezegd te worden. Dit kan telefonisch of per mail. Bij geen of een te late afzegging zijn wij, conform de betalingsvoorwaarden van Solid1Dent genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen. Dit heeft tot gevolg dat wij u een bedrag van € 20,- per 10 minuten gereserveerde behandeltijd in rekening kunnen brengen (deze zijn niet te declareren bij de verzekeraar).

RECHTEN EN PLICHTEN

Als patiënt gaat u een relatie aan met 1 van onze tandartsen. De overheid heeft een wetgeving ontwikkeld, waarin deze relatie wordt geregeld. Enkele belangrijke zaken treft u hier aan.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw privacy. Bij Solid1Dent worden alle noodzakelijke gegevens voor de behandeling van een patiënt geregistreerd en bewaard conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Solid1Dent beschermt uw privacy conform deze wet en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens. Tandartsen en andere medewerkers van Solid1Dent zijn gebonden aan het beroepsgeheim of geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat zij zonder uw toestemming geen informatie over uw behandeling mogen verstrekken aan personen of instanties die niet bij de behandeling zijn betrokken.

RECHT OP INFORMATIE

 Als goede zorgverlener is het onze plicht u o.a. te informeren over:


● De aard en het doel van de voorgestelde behandeling of onderzoek;
● Indien van toepassing de gevolgen of de eventuele risico’s van de behandeling en de prognose;
● Eventueel alternatieve behandelingsmogelijkheden;
● Alle gepaard gaande kosten;


Als patiënt beslist u over de behandeling die u ondergaat. Als u de informatie niet goed begrijpt, vraag dan gerust om uitleg.

VERLENEN VAN TOESTEMMING 

Wij behandelen u uitsluitend indien wij tot overeenstemming zijn gekomen met betrekking tot het behandelplan. Wettelijk mag u ook alleen behandeld en/of onderzocht worden als u daarvoor toestemming geeft. U beslist zelf of u wel of niet behandeld wilt worden en waarvoor. Dus zonder uw instemming gebeurt er niks!                            Ook mag u van mening veranderen of alsnog van een behandeling afzien.

BETALING VAN UW NOTA

De betaling gaat via de tandarts die u behandeld heeft. Eventuele betalingsafspraken maakt u met de behandelaar.